VOOR GOD SPELEN?

 

Aankondiging studiedag G.H. ter Schegget Stichting:

VOOR GOD SPELEN?

Op 4 oktober a.s. hoopt de G.H. ter Schegget-stichting in de Thomaskerk te Amsterdam een studiemiddag te houden over medisch-ethische vragen.

Medisch-ethische vragen waren niet het belangrijkste onderwerp van Bert ter Scheggets bezigzijn met ethiek, maar hij schreef hierover in de jaren tachtig een tweetal artikelen, waaruit duidelijk wordt dat het hem wel ter harte ging. Het ene, “Voor God spelen”*, gaat over de biotechnologische mogelijkheden en de vraag in hoeverre daar al dan niet gebruik van gemaakt moet (mag) worden; het andere, “De nieuwe euthanasiewet nader bezien”*, reageert op de euthanasiewet van wijlen minister Borst en zou voor ons ook aanleiding kunnen zijn om na te denken over de daarna voorgestelde verdere versoepeling van de euthanasiewetgeving.

Wij hebben dr. W.H ten Boom, emeritus-predikant te Didam als inleider gevraagd. Hij heeft zich eerder al eens duidelijk uitgesproken over “het recht op verdriet”, oftewel de betekenis en waarde van een niet perfect en overgelukkig leven. Wessel ten Boom is zelf ongeneeslijk ziek en dat zal ongetwijfeld meespelen in zijn overwegingen. Daarnaast zal drs. Alex van Heusden, als theoloog verbonden aan de Studentenekklesia, de bijbels-theologische aspecten van dit vraagstuk belichten. Jan ter Schegget, gepensioneerd medicus en de jongste broer van Bert, is gevraagd te reageren op de stellingname van Bert ter Schegget over dit onderwerp.

*Deze artikelen zijn te lezen op de website www.ghterschegget.nl, onder het kopje BOEKEN EN TEKSTEN online.

Praktische informatie
Locatie:                Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam
Datum en tijd:        4 oktober 2019, van 14.00 tot 17.00 uur;
                            na het programma gelegenheid voor drankje en onderlinge
                            ontmoeting
Programma:          het uitgewerkte programma wordt later bekendgemaakt
Aanmelding: graag per e-mail aanmelden: info@ghterschegget.nl;
                            toegang ook mogelijk zonder aanmelding
Kosten:                 deelname is gratis, met name voor minder vermogenden;
                            afhankelijk van het aantal deelnemers worden de kosten
                            geraamd op 15 euro persoon; dit bedrag kan als donatie
                              worden gestort op de rekening van de G.H. ter Schegget
                            Stichting NL69 TRIO 0338 9405 61