Nieuwsbrief oktober 2019

NIEUWSBRIEF G.H. TER SCHEGGET STICHTING, oktober 2019

Geachte vrienden en belangstellenden,

Ella Vogelaar
Terwijl we nog liepen na te denken over de op 4 oktober gehouden studiemiddag “Voor God spelen?”, waarin onder meer onderwerpen als euthanasie, voltooid leven, en meer in het algemeen ingrepen in lijf en leven, aan de orde kwamen, bereikte ons het bericht van het overlijden van Ella Vogelaar. “Ella ging haar eigen weg” meldt de overlijdensadvertentie. Het bericht heeft ons zeer aangegrepen. Ella was een leerling van Bert ter Schegget op De Horst en had veel waardering voor zijn denken; ook nadien bleven ze elkaar volgen. Ze was voor velen van ons een studiegenoot, partijgenoot, collega, vriendin. Er zijn in de media prijzende woorden over haar verschenen. En terecht. Hoe kunnen we haar beter eren dan de mooie en nog steeds actuele speech: “Angst voor religie in het publieke domein: motor voor intolerantie”, die zij op de toogdag van onze stichting op 12 maart 2010 hield, af te drukken. Zie www.ghterschegget.nl.

Karel Deurlo
Ook het overlijden van Karel Deurloo is niet aan ons voorbij gegaan. Misschien mogen we hem één van ons noemen: een Amsterdamse school-theoloog die voor velen van ons een leermeester was.

Voor God spelen?
Blijkens een aantal reacties was de studiemiddag van 4 oktober geslaagd.

Alex van Heusden hield een bijbels-theologische lezing over het thema met als belangrijk element dat de Bijbel niet gaat over dit soort onderwerpen. De Bijbel gaat over God en de goden. Maar  misschien moeten we wel voor God spelen, geschapen als we zijn naar zijn beeld. In elk geval is de mens autonoom, hetgeen betekent leven tussen de mensen, en zich daar rekenschap van geven; in die zin, benadrukte hij, is autonomie iets anders dan het individuele recht op zelfbeschikking.

Wessel ten Boom gaf een zeer persoonlijk betoog met kritische kanttekeningen bij de heersende norm van de “Facebook”-maatschappij dat we gelukkig, gezond, mooi en wat dies meer zij, moeten zijn, wil ons leven geslaagd heten. De mens is een sterveling, en ook een kwetsbaar wezen waar van alles mee mis kan zijn. Hij bepleit een plek voor het onvolmaakte, de tegenslag, het verdriet dat bij het leven hoort.

Het ging deze middag er niet om euthanasie en vergelijkbare ingrepen te veroordelen, maar om ethische overwegingen hieromtrent, vooral ingegeven door kritiek op de maatschappelijke context.

En er was prachtige muziek, uitgevoerd door Emile ter Schegget, blokfluit, Anastasia Terranova, zang, en Tim Veldman, klavecimbel.

De teksten van de gehouden lezingen zullen binnenkort op de website www.ghterschegget.nl gepubliceerd worden.

Tot zover deze terugblik. Binnenkort hopen we u te informeren over ons toekomstig beleid.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de G.H. ter Schegget Stichting

info@ghterschegget.nl
www.ghterschegget.nl
www.kleijskroon.nl