Nieuwjaarswens en vooruitblik 2015

 

Beste vrienden van de G.H. ter Schegget Stichting, Op deze zonnige, laatste dag van het jaar wensen wij ieder van u een heel goed 2015 toe, en geven wij u een korte vooruitblik op onze activiteiten in 2015.

Presentatie Archief
Op 16 april 2015 zal er een feestelijke presentatie plaatsvinden van het door Greetje Witte-Rang gemaakte Ter Schegget archief. Dit archief wordt bewaard en beheerd door het HDC (Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme), onderdeel van de PThU, locatie VU Amsterdam. Iedere belangstellende is welkom. Nadere informatie volgt.

Bijeenkomst in november 2015
We plannen weer een symposiumachtige bijeenkomst in november 2015, waarvan het thema zal liggen op het vlak van theologie en maatschappij. Mogelijk zal deze middag weer worden georganiseerd in samenwerking met De Nieuwe Liefde. Ook hierover zult u nader worden geïnformeerd.

Website Kleijs Kroon
Bij de totstandkoming van onze stichting is een bedrag van het z.g. Kroonfonds overgedragen aan onze stichting.Wij willen een deel van dit bedrag aanwenden voor een website over predikant en theoloog Kleijs Kroon (1904-1983), kleurrijk predikant, “verbale geweldenaar” en belangrijke en oorspronkelijke theologisch denker; vooral zijn inzet voor het gesprek van de kerk met Israël geniet bekendheid.

Website G.H. ter Schegget Stichting
Zoals eerder aangekondigd willen we in 2015 nog een aantal publicaties van Bert ter Schegget op de website zetten, waaronder een selectie van zijn preken. Twee van de drie, op de leerhuisbijeenkomst van 4 november 2014 gehouden lezingen, zijn terug te lezen op de website; de derde zal nog geplaatst worden.

Onze activiteiten kosten geld. We prijzen ons gelukkig met een aantal trouwe en gulle donateurs. Ondanks dat gaat het saldo op de rekening gestadig naar beneden. Dus blijven giften welkom. De stichting is een ANBI, hetgeen betekent dat giften voor de belasting aftrekbaar zijn.

We hopen velen van u in het komende jaar weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Renata Rotscheid
Secr. G.H. ter Schegget Stichting

Secretariaat: Nieuwe Uilenburgerstraat 3M, 1011 LM, Amsterdam.
Website: www.ghterschegget.nl E-mail: info@ghterschegget.nl
Rekeningnr. NL91 INGB 0005 1123 19 t.n.v G H ter Schegget Stichting, Amsterdam

 

Geef een antwoord