Bericht 18 april 2015

 

18 april 2015
Beste belangstellenden en vrienden,
Een kort bericht over de activiteiten van de G.H. ter Schegget Stichting.Afgelopen donderdag werd het Ter Schegget Archief gepresenteerd bij de PThU aan de VU. Het was een geanimeerde, interessante bijeenkomst.

Greetje Witte Rang, die het archief heeft samengesteld, hield een inleiding over het belang van het archief, haar werkwijze en wat ze ondermeer aantrof. Het laatste veroorzaakte vooral vrolijkheid.

Archivaris Hans Seijlhouwer van het HDC vertelde over de geschiedenis van het HDC en de functie ervan.

Rinse Reeling Brouwer hield een lezing over het belang van Ter Schegget voor hem. In zijn verhaal zitten ook de momenten waarop Bert ter Schegget en hij uiteen gingen wat betreft hun visie op mens en maatschappij.

De teksten van de lezingen van Greetje en Rinse zijn na te lezen op de website www.ghterschegget.nl.
Op deze website zijn ook enkele boeken van en over Bert bijgeplaatst

Tijdens de archiefpresentatie werd een nieuw samengesteld boekje gepresenteerd: “Zoet is het licht”, met tien preken van Bert, uitgegeven door Narratio. Dit is een proeve van wat men in het archief kan vinden.
Dit boekje is te bestellen bij ondergetekende, bij Narratio: www.narratio.nl of in de boekhandel ISBN 9789052638386. Het kost € 9,00 plus eventuele portokosten.

Ook een  geprinte versie van de inventaris van het archief kan bij mij besteld worden; eveneens
€ 9,00 plus portokosten. De inventaris van het archief is ook te zien op de website van het HDC: www.hdc.vu.nl.

En verder begint de website over Kleijs Kroon vorm te krijgen. Er is een biografische schets van de hand van Wout v.d. Spek te lezen en er zijn enkele boeken van en over Kroon op geplaatst. Zie www.kleijskroon.nl.

Tenslotte: op 13 november 2015 zullen we een bijeenkomst houden in samenwerking met De Nieuwe Liefde over de Bergrede en het gebruik van geweld.

Met vriendelijke groet,
Renata Rotscheid
secr. G.H. ter Schegget Stichting

 

 

Geef een antwoord