Gerechtigheid en Geweld Symposium 11 december 2015

 

 

 

Geachte vrienden en belangstellenden van de G.H. Ter Schegget Stichting,
Ieder najaar organiseren we een bijeenkomst met een theologisch en/of maatschappelijk thema. Eerder kondigden we aan dat de najaarsbijeenkomst van dit jaar zou plaatsvinden op 13 november. Deze datum is nu verplaatst naar 11 december. Hieronder treft u een eerste aankondiging aan van het symposium “Gerechtigheid en Geweld”.

Het behoeft geen betoog hoe belangrijk het is dat we ons, in de wereld van vandaag, op dit thema bezinnen.

SYMPOSIUM OVER GERECHTIGHEID EN GEWELD

op vrijdag 11 december 13.30 uur – 17.00 uur

in De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102

Ook dit jaar organiseert de G.H. ter Schegget-stichting weer samen met De Nieuwe Liefde een studiedag over de theologie van Bert ter Schegget (1927-2001). Het denken over de Bergrede en daarmee over de ethische vragen rond gerechtigheid en geweld staan centraal op dit symposium. Vanaf 13.30 uur is de zaal open en om 14.00 uur heet de dagvoorzitter Dick Boer u welkom. Er worden drie inleidingen gehouden: Alex van Heusden houdt een exegetisch verhaal over de Bergrede, Wilken Veen heeft het over Ter Scheggets verhouding tot Bonhoeffer (ze schreven beiden een boek over de Bergrede!) en Bram Grandia gaat in op Ter Scheggets denken over het geweldsvraagstuk en zijn verhouding met Kerk en Vrede. Tussendoor zijn er muzikale intermezzo’s, die verzorgd worden door Heiko ter Schegget (blokfluit). Er is een plenaire discussie en het geheel wordt afgesloten met een borrel, waar alle liefhebbers van de maatschappijbetrokken theologie van Ter Schegget informeel met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

De kosten van het symposium bedragen € 12,50 en € 10,00 (CJP/Studenten/Stadspas). U kunt vanaf 1 oktober a.s. uw kaartje kopen via de website van het Nieuwe Liefde Leerhuis: www.nieuweliefdeleerhuis.com. Ook kunt u zich aanmelden bij renata.rotscheid@gmail.com en bij binnenkomst betalen (alleen pinbetalingen).

 

 

 

Geef een antwoord