Willem Aantjes

Zoals u zult weten, overleed Willem Aantjes op 22 oktober 2015. Hij lid was van het Comité van Aanbeveling van onze stichting. Zijn betrokkenheid bij onze stichting kwam voort uit zijn relatie met Bert ter Schegget; ze zijn op latere leeftijd bevriend geraakt. Zodanig bevriend, dat hij in 1999 degene was die het eerste exemplaar van het boek “De menslievendheid van God, gedachten over de verzoening”*  in ontvangst nam. Het leven en de politieke carrière van Aantjes was mede bepaald door zijn opstelling in vraagstukken van oorlog en vrede. Hij schaarde zich bij degenen die zich verzetten tegen de neutronenbom. Zolang zijn gezondheid het toeliet, was hij aanwezig bij bijeenkomsten van de G.H. ter Schegget Stichting. Hij wordt gemist.