2e aankondiging symposium 11 december 2015

Bericht van de Ter Schegget Stichting

Symposium Gerechtigheid en Geweld
vrijdag 11 december 2015 13.30 – 18.00 u.
De Nieuwe Liefde, Da Costakade 104
De pacifistische neiging van onze (naoorlogse) generatie werd altijd de kop ingedrukt met de stelling dat we nog steeds onder Duitse overheersing zouden leven als de Amerikanen c.s. ons niet met gebruik van geweld hadden bevrijd. Tegelijk kun je stellen dat het gebruik van geweld sindsdien nooit iets heeft opgelost. Maar na de protesten tegen de kernwapens rond 1980 is er nauwelijks nog publieke discussie over de morele rechtvaardiging van het gebruik van geweld; de discussies zijn louter politiek en strategisch. In de wereld van vandaag is het van belang om in de theologie en de politiek de ethische discussie over gebruik van geweld te voeren. Geeft de Bergrede een antwoord op de vraag of er sprake kan zijn van gerechtvaardigd geweld en wat is dan het antwoord?

Harry Kuitert schreef in zijn destijds spraakmakende boek Alles is politiek, maar politiek is niet alles, dat de Bergrede politiek volstrekt onbruikbaar is. Dat hangt natuurlijk helemaal af van hoe je die Bergrede leest en interpreteert. Alex van Heusden, Bijbels theoloog en medewerker van De Nieuwe Liefde, zal een exegetische voordracht houden over de vraag, hoe de Bergrede in zijn eigen context verstaan moet worden.

Zowel Bert ter Schegget als Dietrich Bonhoeffer schreven uitvoerige studies over de Bergrede (resp. Nachfolge en Een hart onder de riem) voor hen beiden was de Bergrede een kerntekst voor christelijke en ook politiek ethiek. Wilken Veen, predikant voor leerhuiswerk in Amsterdam en voorzitter van de Ter Schegget-stichting, schreef over beide een boekje in de theologenreeks van VTM (in 2000: Een stap verder dan de kerk over Bonhoeffer en in 2007: De zachtmoedige revolutie over Ter Schegget). In zijn voordracht over “Bert, Bonhoeffer en de Bergrede” zal hij de uitleg van deze twee, door hem zo bewonderde theologen met elkaar vergelijken.

In 1956 schreef Ter Schegget een brief aan het bestuur van Kerk en Vrede waarin hij zich aanmeldde als lid. Hij schreef erbij dat hij geen principieel pacifist was. Als dat een voorwaarde was om lid te worden, dan ging het niet door. Tot zijn verrassing wordt hij geaccepteerd. Bram Grandia, emeritus-predikant van de Keizersgrachtkerk en het IKON-pastoraat en lid van de theologische werkgroep van Kerk en Vrede, zal inzoomen op de positie van ter Schegget als het gaat om kerk, oorlog en vrede. De gemeente van Christus als vredesgemeente. Hij zal pendelen  tussen Karl Barth, G.J. Heering, Ter Schegget,  Hannes de Graaf en Krijn Strijd. De laatste vier waren lid van Kerk en Vrede. De eerste vormt een verhaal apart.
Programma

13.30 u Ontvangst in de serre
14.00 u Welkomstwoord door Dick Boer, die de bijeenkomst voorzit.

14.10 u  Alex van Heusden: De Bergrede, een exegetisch betoog

14.40 u  Muzikaal intermezzo door Heiko ter Schegget

14.48 u  Wilken Veen: Ter Schegget’s verhouding tot Bonhoeffer (in het licht van de Bergrede)

15.18 u  Pauze in de serre. Het pauzedrankje is bij de toegangsprijs inbegrepen.

15.40 u  Bram Grandia: Ter Schegget’s relatie tot het vredesvraagstuk

16.10 u  Muzikaal intermezzo

16.18 u  Paneldiscussie onder leiding van Dick Boer. Het publiek heeft in de pauze vragen kunnen indienen.

16.50 u  Afsluiting. Borrel in de serre. Het publiek betaalt de drankjes, de hapjes zijn voor rekening van De Nieuwe Liefde

18.00 u  Einde

De kosten van het symposium bedragen € 12,50 en € 10,00 (CJP/Studenten/Stadspas). U kunt vanaf 1 oktober a.s. uw kaartje kopen via de website van het Nieuwe Liefde Leerhuis: www.nieuweliefdeleerhuis.com. Ook kunt u zich aanmelden bij renata.rotscheid@gmail.com en bij binnenkomst betalen (alleen pinbetalingen)