Aankondiging Symposium Miskotte – Bijbels ABC – 23 september 2016

Ter gelegenheid van het afscheid van Ds G.J. Smit organiseert het Universiteitspastoraat van de Protestantse Gemeente Middelburg in samenwerking met de Miskotte Stichting en University College Roosevelt een klein symposium rondom het Bijbels ABC van K.H. Miskotte.
Datum:           vrijdag 23 september 2016
Tijd:               14.00-17.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur)
Locatie:          Middelburg, Oude Stadhuis, Markt 1
Kosten:           Om de kosten te dekken wordt een bijdrage van € 15,- per deelnemer gevraagd

Deelname staat open voor alle belangstellenden. Voor predikanten en kerkelijk werkers geldt dat het symposium wordt erkend in het kader van het aanbod binnen de permanente educatie. Bij deelname (incl. reflectieverslag en zelfstudie) wordt 0,75 studiepunt toegekend.

Aanmelding voor het symposium: symposiumbijbelsabc@gmail.com

Taal van de toekomst

Theoloog K.H. Miskotte ging uitbundig om met de taal. Hij overschreed de grenzen van het gewone taalgebruik om ruimte te kunnen maken voor het lieve leven van dag tot dag.  Dat leven dreigt immers te bezwijken onder de druk van grote woorden en politieke beloftes. Om daar wat tegen te doen is voortdurende oefening nodig.  Hij haalde met zijn pen die grote woorden strijdvaardig onderuit en werkte tegelijk aan een nieuw, zachtmoedig zinsverband. Hij oefende dat in de omgang met Bijbelse verhalen. Die spelde hij als een kind dat net het ABC heeft geleerd en ontdekt wat je allemaal met taal kan doen. Dat kind heeft de toekomst.

Programma:

 • Welkomstwoord Bert van den Brink, Dean UCR
 • Opening door dagvoorzitter Maarten den Dulk
 • Willem van der Meiden – Bijbels ABC – Blokletters in bezet gebied
 • Muzikaal intermezzo (Roosettes)
 • Dieuwke Parlevliet – Bijbels ABC in verzen
 • Gert Jan Smit – Amok in mijn boekenkast
 • Pauze
 • Rinse Reeling Brouwer – Oerwoorden in de vroege 21e eeuw – naar een nieuw Bijbels ABC
 • Muzikaal intermezzo (Roosettes)
 • Dieuwke Parlevliet -Bijbels ABC in verzen
 • Julie Benschop-Plokker – Taaldaden

Speciaal voor het symposium verschijnt een nieuwe uitgave van Miskottes Bijbels ABC. Het boek is verkrijgbaar tijdens het symposium, maar kan ook tevoren worden besteld. U kunt dit aangeven bij uw aanmelding via symposiumbijbelsabc@gmail.com

De prijs van Bijbels ABC bedraagt:  € 20,-