Bijeenkomst 2016

 

Beste belangstellenden en vrienden van de G.H. ter Schegget Stichting,

Er is over vergaderd, over de inhoud nagedacht en de accommodatie was geregeld, maar desondanks kan de eerder aangekondigde bijeenkomst van 9 december 2016 over het vluchtelingenvraagstuk niet doorgaan. De reden is dat we de beoogde sprekers niet op die datum konden krijgen.

De bijeenkomst is nu gepland op 3 maart 2017. Rond de kerst ontvangt u een nieuwsbrief van ons, waarin wordt meegedeeld of het gaat lukken om mensen te krijgen die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan ons denken over de ethische vragen die de actuele vluchtelingenkwestie oproept.

Met vriendelijke groet,
Renata Rotscheid
secr. G.H. ter Schegget Stichting
www.ghterschegget.nl
www.kleijskroon.nl