VOORAANKONDIGING STUDIE- EN DISCUSSIEMIDDAG 24-2-2017

 VOORAANKONDIGING STUDIE- EN DISCUSSIEMIDDAG

De studie- en discussiemiddag over het Europese vluchtelingenbeleid, die wij in 2016 om organisatorische redenen niet door konden laten gaan, zal nu plaatsvinden op vrijdagmiddag 24 februari 2017 in De Nieuwe Liefde te Amsterdam en draagt de titel ‘Geen plek om het hoofd neer te leggen’. De eerder aangekondigde datum van 3 maart komt dus te vervallen. Onze excuses voor het ongemak.

Op bladzijde 32 van zijn boek De levens van Jan Six schrijft Geert Mak: “De Noordelijke Nederlanden werden, (…), overspoeld met vluchtelingen en immigranten. Het ging daarbij om minstens honderdduizend mensen, wellicht zelfs honderdvijftigduizend, en dat op een toenmalige Noord-Nederlandse bevolking van weinig meer dan een miljoen. Het inwonertal van Leiden en Haarlem verdubbelde binnen enkele decennia, Amsterdam telde in 1620 driemaal zoveel zielen als in 1550. (…). In het Noorden zou deze immigratie leiden tot een spectaculaire Gouden Eeuw.”

Ruim tien procent van de bevolking was begin zeventiende eeuw dus immigrant. Daarvan was vast en zeker ook een klein percentage niet met goede bedoelingen gekomen, maar de overgrote meerderheid bracht vooral voorspoed. De Gouden Eeuw is onderdeel van ons collectief geheugen en welvarend zijn we nog altijd. Toch zien we de huidige immigratie, die maar tweehonderdste (0.02) procent bedraagt, vooral als een bedreiging van onze welvaart. We zijn geneigd de geradicaliseerde enkeling als representant van alle vluchtelingen te zien. Veiligheid staat daardoor inmiddels hoger op de Europese agenda dan vrijheid, gelijkheid en broederschap. Zeggen “Wir schaffen das” getuigt niet langer van moed, maar van verraad.

Op vrijdagmiddag 24 februari willen we op deze tendensen in gaan, proberen we hiervoor maatschappelijke, politieke en economische oorzaken aan te wijzen en reflecteren we, vanuit de theologie van Ter Schegget, op de vraag hoe humaniteit, die in zijn theologie centraal staat, ook in het maatschappelijk debat die plaats weer kan terugverdienen. In de loop van januari ontvangt u voor deze middag een uitnodiging en programma.

Wij ontvangen u vrijdagmiddag 24 februari graag in De Nieuwe Liefde. Noteer de datum, die nu vast en zeker is, in uw agenda!