Teksten lezingen presentatie archief 16 april 2015

Op deze pagina vindt u de lezingen die Greetje Witte-Rang en Rinse Reeling Brouwer hebben gehouden op 16 april 2015 bij gelegenheid van de presentatie van het archief van Bert ter Schegget. Dit archief is samengesteld door Greetje Witte-Rang en ondergebracht bij het HDC/PThU aan de VU. De inventaris van het archief vindt u op de website www.hdc.vu.nl/hdc/archief.htm.

 

Lezing Greetje Witte-Rang 16 april 2015

Het archief van Bert ter Schegget

Opening met de aankondiging door Cor Galis van het Marathon-interview met Bert ter Schegget door Hans Simonse in het VPRO-Radiopogramma ‘Het gebouw’, op 11 augustus 1989 (het interview staat op de website van de Ter Scheggetstichting)

Dames en heren,

Ik weet niet hoe het U vergaat, maar ik word ietwat weemoedig als ik deze aankondiging hoor.
Niet alleen gaat het hier om een vriend en voorganger die niet meer onder ons is, het gaat ook over een tijd die voltooid verleden lijkt, net als de stem van Cor Galis. Ook al weet je het allemaal nog wel, toch is het steeds weer verrassend om te zien, hoeveel er indertijd, ook in een krant als Trouw, geschreven is over  alle kwesties waarbij Bert betrokken was. Een rebelse tijd, waarin dingen gezegd werden en een taal gebezigd werd, die je nu niet meer hoort. Soms was het hard, maar het was nooit vrijblijvend beledigen omdat dat nu eenmaal moest kunnen, nee, er werd een strijd gestreden en dat vroeg regelmatig om een debat op het scherpst van de snede. Lees meer > (deze tekst moet worden gedownload en dat duurt enkele seconden)

 

Lezing Rinse Reeling Brouwer 16 april 2015

‘De betekenis die de theologie van Ter Schegget voor mij heeft’

Wilken Veen heeft in De zachtmoedige revolutie (2007, p. 10) terecht betoogd dat Bert ter Schegget welbewust en consequent in het werk van een reeks van boeken gebouwd heeft aan ‘zijn’ theologie. Als jongere tijdgenoot heb ik (net als Wilken) die opbouw bijna steentje voor steentje kunnen volgen. Ik ben dus in de gelegenheid, het verhaal van mijn leeservaringen in het oeuvre van Ter Schegget te vertellen, met het oog op het verder denken door mij zelf en wie weet door deze of gene onder mijn hoorders hier aanwezig – het risico dat mijn herinnering een en ander vertekent neem ik dan maar voor lief. Lees meer >