Home

Foto_Bert

Huub Oosterhuis en Bert ter Schegget indachtig, zie recente berichten.

De G.H. ter Schegget Stichting ontfermt zich over de intellectuele nalatenschap van Bert ter Schegget, theoloog (24 juli 1927 – 9 november 2001).

Het doel van de stichting is:
het beheren van de intellectuele nalatenschap en het gedachtegoed van prof. dr. G.H. ter Schegget, zulks in de meest ruime zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het samenstellen en beheren van een archief van het werk van prof. dr. G.H. (Bert) ter Schegget;
  • het beschikbaar stellen van het archief voor studie;
  • het stimuleren van het schrijven en (doen) verschijnen van relevante publicaties,
    waaronder mede begrepen een biografie van Bert ter Schegget;
  • het stimuleren van activiteiten waardoor het gedachtegoed van Bert ter Schegget dienstbaar blijft aan de maatschappelijke actualiteit.

Te lezen op de pagina “boeken en teksten online”:
“Het maatschappelijk kader van de theologie”, een tekst die fundamenteel is voor het denken van Bert ter Schegget.

 Bankrek.nr.: NL69 TRIO 0338 9405 61

Scan foto boekenx
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34251365; RSIN 820028071.

De G.H. ter Schegget Stichting onderhoudt ook de website
www.kleijskroon.nl