Jaarcijfers 2012

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jaarcijfers 2012 G.H. ter Schegget Stichting

Jaarresultaat 2012 in €

Af

Bij

Donaties 2012 7x   450,00
ING betalingsverkeer 82,55  

Kamer van Koophandel

24,08  

Verzendkosten en postbus

366,60  
Website, hosting 53,91  
SALDO zakelijke rekening 527,14

-77,14

450,00
Bij saldo rentmeesterrekening    71,05
SALDO G.H. ter Schegget Stichting – 6,09
 Beschikbare geldmiddelen eind boekjaar 2012
Zakelijke rekening 1.700,79
Rentmeesterrekening 4.310,00
6.010,79