Donaties

De G.H. ter Schegget Stichting heeft geld nodig om de intellectuele nalatenschap van Bert ter Schegget te beheren, te publiceren en onder de aandacht te houden. Daarom is uw bijdrage meer dan welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken naar G.H. ter Schegget Stichting, gironummer  NL69TRIO 0338940561

Onze stichting heeft de ANBI-status. Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomenstenbelasting. U kunt deze ANBI-status op internet zien door op de ANBI-pagina  van de belastingdienst bij naam van de instelling “schegget” in te vullen.

Met het oog op de ANBI-status is het volgende van belang:
– de stichting heeft een spaarrekening (“het Kroonfonds”), waarvan het eerste saldo ontstond door, met goedkeuring van de donateurs, het bedrag dat was geschonken voor een publicatie van Ds. K.H. Kroon, na diens overlijden, te storten op de rekening van de G.H. ter Schegget Stichting;
– daarna bestonden de inkomsten uit donaties voor de G.H. ter Schegget Stichting;
– het geld van de Stichting is besteed aan het maken en onderhouden van de websites www.ghterschegget.nl en www.kleijskroon.nl; op deze websites zijn onder meer de niet meer verkrijgbare boeken e.a. publicaties van Ter Schegget en Kroon geplaatst;
– ook is de fysieke intellectuele nalatenschap van Ter Schegget geïnventariseerd en gearchiveerd bij het HDC;
– de activiteiten en uitgaven bestaan thans vooral uit het in stand houden van de websites, het organiseren van studiebijeenkomsten en daarover publiceren;
– de bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor de werkzaamheden ten behoeve van de stichting;
– de penningmeester beheert de inkomsten en uitgaven en plaatst elk jaar een financieel overzicht op de website.

Hartelijk dank voor uw donatie.
18 oktober 2019

E-mail: info@ghterschegget.nl