Jaarcijfers 2014

 

Exploitatierekening  in euro’s    
ING betalingsverkeer        86,73     Donaties    1.025,00
DVD’s Beeld en Geluid        62,85
Hosting website        15,00    
Reiskosten t.b.v. archief     1.411,20    
Kantooruitgaven: porto- kopieer-, papierkosten en bestuurskosten      498,19    
Tweedehands boeken t.b.v. digitaliseren        16,27    
Totaal lasten    2.090,24    Totaal baten    1.025.00
Resultaat betaalrekening 2014  – 1.065,24    
Rente spaarrekening         31,53    
Resultaat 2014   – 1.033,71    

Hieronder is te zien dat de reserve t.o.v 2013 is verminderd met € 2405,39. Dit is het gevolg van het
negatieve resultaat van 2014 en de post van € 1371,68 die hoorde bij de kosten van 2013,
maar uitgegeven werd in 2014 en in 2013 was geboekt als vooruitgeschoven post.

Balans 31 december 2014
Debet   Credit  
Saldo betaalrekening       793,97 Reserve:algemeen en Kroonfonds    3.654,73
Saldo spaarrekening    2.860,76
Totaal    3.654,73      3.654,73