Bestuur

Voorzitter : Dr. Wilken Veen

Vice-voorzitter : Elfriede ter Schegget

Secretaris en penningmeester : Mr. drs. Renata Rotscheid

Lid :  Lies Ruiter

Lid :  Dr. Evert Jan de Wijer