Jaarcijfers 2019

Financieel jaaroverzicht 2019 in €

Betaalrek. NL69 TRIO 0338940561 en spaarrek. NL90 TRIO 2017575720

 

Lasten   Baten  
Triodos betalingsverkeer   82,64

 

 

Donaties,
incl donaties symposium
 

1.113,00

Hosting  2018 websites

 

   50,80 Terugbetaling hosting 35,90
Kosten symposium

“Voor God spelen?”

 

1.016,91

Betaling biografie 15,00
Aanschaf boeken Narratio   28,45    
Inscannen boek t.b.v. website   24,40    
Totaal lasten

 

1.203,20 Totaal baten       1.163,90
Resultaat betaalrekening

 

  – 39,30    

 

 

Saldo betaalrekening 01-01-2019           805,61

Saldo betaalrekening 31-12-2019           766,31

Saldo spaarrekening  01-01-2019        2.916,10
Saldo spaarrekening 31-12-2019             766,31

 

 

Balans 31 december 2019      
Debet   Credit  
Saldo betaalrekening 766,31 Reserve:

algemeen en Kroonfonds

 

3.682,41

Saldo spaarrekening (Kroonfonds) 2.916,10