Inleidingen symposium Hoop in crisis 11 oktober 2013

HOOP IN CRISIS

Op 11 oktober werd in de Nieuwe Liefde een symposium gehouden met als titel “Hoop in crisis”, een middag tegen het cynisme. Dit symposium was tegelijk een “toogdag”van de Ter Schegget-stichting, die meent dat als iets is kenmerkend is voor de theologie van Ter Schegget het zijn vasthouden aan de hoop en het weerstaan van de neiging tot cynisme is.

Bert’s dochter Elfriede trad op als dagvoorzitter en opende het symposium met een klein referaat over een gedicht van Annie M.G. Schmidt.  

Aan Franck Ploum, de directeur van de Nieuwe Liefde, was gevraagd een voordracht te houden over de vraag in hoeverre wij in de theologie van Ter Schegget steun vinden in de strijd tegen het cynisme. 

Gabriël van de Brink hield een presentatie van de hoofdlijnen van zijn  boek “Eigentijds idealisme”. Van zijn voordracht is geen tekst beschikbaar. We verwijzen naar het genoemde boek.

Een kleine overdenking door Elfriede ter Schegget

Tijdens de voorbereiding van dit openingswoord werd mij al gauw duidelijk dat de titel Hoop in crisis gemakkelijk tot zwaarmoedige bespiegelingen leidt. De combinatie met de ondertitel Middag tegen cynisme suggereert immers dat crisis onze hoop ondermijnt en, zoals we weten, hopeloosheid is een voedingsbodem voor cynisme. En ja, tekenen van cynisme in onze tijd zijn inderdaad de aanleiding geweest dit symposium te organiseren. Echter niet om vervolgens straks collectief zwaarmoedig huiswaarts te keren, maar juist om een realistisch tegengeluid te laten horen, waar we van opveren en moed uit putten. Waar we vandaag dus naar zoeken is een positief, nuchter antwoord op de crisis op basis van een maatschappijkritische analyse ervan. De meesteres van ironisch getinte maatschappijkritiek zonder ooit cynisch te zijn is Annie M.G. Schmidt. Het kan dan ook geen toeval zijn dat ik juist bij haar het gedicht vond dat alles waar het vanmiddag over zal gaan samenvat. Het is getiteld Pardon uit de bundel En wat dan nog? Lees verder >>

 

“Een wenkend perspectief” door Franck Ploum

Liever ziek van verlangen dan gezond ten koste van de hoop. Dat was het credo van Bert ter Schegget Wat zegt dit credo nog in een tijd waarin het grootste verlangen herstel van consumenten-vertrouwen lijkt te zijn? Biedt het theologisch denken van Ter Schegget aanknopingspunten voor een hoopvol  toekomstperspectief, of leidt die zoektocht alleen maar tot conservatisme: vasthouden aan wat was en niet meer terugkomt?

In deze lezing ga ik vanuit het theologisch denken van Bert ter Schegget  op zoek naar een wenkend perspectief, voorbij aan de vele crises waarin we ons bevinden: economisch, ethisch, moreel en fundamenteel. Dat brengt me langs een aantal onderwerpen: 1) de Tweede Wereldoorlog  als kantelpunt in de theologie, 2) de bevrijdingstheologie, 3) Bert ter Schegget zelf, 4) het belang van een visioen, 5) het begrip hoop en tenslotte 6) het wenkende perspectief. Lees verder >>