Financieel jaaroverzicht 2022

Financieel jaaroverzicht 2022 in €

Betaalrekening
NL69 TRIO 0338940561
Lasten/uitgaven Inkomsten
Triodos kosten betalingsverkeer      156,66 van spaarrekening naar betaalrekening       200,00
Hosting websites      113,57
Totaal lasten / uitgaven      270,23 Totaal ingekomen       200,00
Resultaat betaalrekening    –  70,23

Saldo betaalrekening 01-01-2022           198,39
Saldo betaalrekening 31-12-2022           128,16

Spaarrekening
NL90 TRIO
2017575720
Uitgegaan
Triodos kosten betalingsverkeer         24,00
Naar betaalrek.       200,00
Totaal uitgegaan       224,00

Saldo spaarrekening 01-01-2022            2.882,10
Sado betaalrekening 31-12-2022            2.658,10

Totaalsaldo                  31-12-2022            2.786,26