Jaarcijfers 2017

Financieel jaaroverzicht 2017 in €

Exploitatierekening      
Lasten

 

  Baten  
ING betalingsverkeer 101,11 Donaties 720,00
Hosting  2017 websites 17,95
Aanschaf tweedehands boeken Kroon t.b.v.  website 20,51
Inscannen boeken voor plaatsing op websites 23,50    
Aanschaf boek
“Op de Uitkijk” Narratio
67,50 Opbrengst verkoop
“Op de Uitkijk”
                    95,00
Kosten symposium Vluchtelingen 24-02-2017 440,00 Opbrengst boekentafel                     24,00
Kosten bijeenkomst Kroon 1.478,95 Donaties Kroonbijeenkomst                1.292,50
Totaal lasten                 2.149,52 Totaal baten              2.131.50
       
Resultaat betaalrekening 2017 ­­-­18,02

 

   
Rente spaarrekening 6,58    
Resultaat 2016 -11,44    

                                                                                                              

Saldo betaalrekening 01-01-2017:              601,50
Saldo betaalrekening 31-12-2017:              583,48

Saldo spaarrekening   01-01-2017:          2.906.61  (“Kroonfonds”)

Saldo spaarrekening   31-12-2017:          2.913,19

Balans 31 december 2016

 

Debet   Credit  
Saldo betaalrekening 583,48 Reserve:

algemeen en Kroonfonds

 

3.496,67

Saldo spaarrekening 2.913,19