Teksten lezingen symposium Gerechtheid en Geweld 11 december 2015

De Bergrede in het evangelie van Matteüs
Alex van Heusden

Het evangelie van Matteüs begint zo: ‘Boek van de verwekking van Jezus Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham.’ In de ouverture van het verhaal dat op naam staat van Matteüs, wordt Jezus niet getypeerd als een Jood uit Nazaret in Galilea, maar als ‘zoon van David, zoon van Abraham’. Nu kan elke Jood zeggen: ik ben een kind, dochter of zoon, van Abraham. Maar niet elke Jood kan zeggen: ik ben een kind, dochter of zoon, van David. Dat is voorbehouden aan de messias, de gezalfde van Israël, de bevrijder. Die wordt kind van David genoemd. Reeds in de eerste woorden van zijn evangelie laat Matteüs er geen twijfel over bestaan dat hij in de Joodse leraar uit Nazaret de messias heeft herkend. Vaste grond voor deze overtuiging zoekt hij in TeNaCH, de Hebreeuwse bijbel. Lees meer >

Dietrich Bonhoeffer en Bert ter Schegget over de Bergrede
Wilken Veen

In het jaar 2000 schreef ik voor de theologenreeks van VTM een kleine biografie van Dietrich Bonhoeffer, zeven jaar later schreef ik een soortgelijk boekje over de theologie van Bert ter Schegget. Het zal duidelijk zijn, dat ik met beiden “iets heb”, maar dat is een ernstig understatement. In het eerste jaar van mijn studie, dat is nu vierenveertig jaar geleden, las ik de biografie van Mary Bosanquet, Leven en dood van Dietrich Bonhoeffer, was daarvan zo onder de indruk, dat ik dacht, daar moet ik meer van weten en kocht de grote biografie van Eberhard Bethge, die ik verslonden heb. In 1991 promoveerde ik op een proefschrift over de Duitse kerk in 1933, waarin Dietrich Bonhoeffer een grote rol speelde. Op talloze leerhuizen heb ik inleidingen gehouden over Bonhoeffer en één van die leerhuizen, over Bonhoeffers ethiek, heeft mij ertoe gebracht dit boek, samen met Gerard den Hertog, in het Nederlands te vertalen.
Bonhoeffer is, voor zover dat mag voor een gelovig mens, mijn idool. Lees meer >

Bert ter Schegget, ethicus tussen Karl Barth, Gerrit Jan Heering, Hannes de de Graaf en Krijn Strijd in over oorlog en vrede.
Bram Grandia

Ik heb de afgelopen maanden heel wat gelezen. Ik heb Ter Scheggets boeken opnieuw opengeslagen, Barth gelezen, Hannes de Graaf er bij gepakt en Krijn Strijd en kwam tot een enorm lange tekst.Zo’n 25 pagina’s. Dat gaat het niet worden, dacht ik. Dan ga ik jullie vermoeien met enorm lange citaten van deze vier voorgangers. Daarom neem ik jullie het komend half uur( het werd langer) mee op de weg van mijn leeservaring. Ik begin met zoon Bert ter Schegget en vader Jan ter Schegget. Ga dan verder met Ter Scheggets posities als het gaat om de theorie van de rechtvaardige oorlog en de theorie van de rechtvaardige revoultie, neem jullie mee in zijn worsteling met Karl Barth, ter Scheggets pleidooi voor de gemeente als voorhoede en tenslotte nog iets over Ter Schegget over nine eleven,twee maanden voor zijn dood.
Lees meer >

Excurs 1 Barth en Heering . Behorend bij de lezing van Bram Grandia
Lees meer >

Excurs 2 : ‘ Plaatsvervanging’ . Behorend bij de lezing van Bram Grandia
Over Hannes de Graaf en Krijn Strijd
Lees meer >