Nieuwsbrief oktober 2019

NIEUWSBRIEF G.H. TER SCHEGGET STICHTING, oktober 2019 Geachte vrienden en belangstellenden, Ella VogelaarTerwijl we nog liepen na te denken over de op 4 oktober gehouden studiemiddag “Voor God spelen?”, waarin onder meer onderwerpen als euthanasie, voltooid leven, en meer in het algemeen ingrepen in lijf en leven, aan de orde kwamen, bereikte ons het bericht …

Continue reading ‘Nieuwsbrief oktober 2019’ »