Jaarcijfers 2013

 

Exploitatierekening      
Lasten(gedeeltelijk overlopende posten uit 2012 en lasten uit 2013 die begin 2014 van ING-rekening zijn afgeschreven)   Baten  
ING betalingsverkeer     83,73 Donaties 1.135,00
Postbus    175,45 Retour postbus    175,45
HaalbaarheidsonderzoekPortal Bijbelplaats    675,00
Nieuwsbrief april 2012    195,15    
Hosting en kosten oude website    100,50    
Reiskosten t.b.v. archief    752,00    
Kantooruitgaven     78,02    
Müller antiquariaat t.b.v.digitaliseren boeken     80,50    
Vernieuwing website    146,68    
Digitaliseren boeken    355,80    
Totaal lasten 2.642,83 Totaal baten 1.310,45
       
Resultaat betaalrekening 2013 ­­­– ­­1.332,38    
Rente spaarrekening        50,76    
Resultaat 2013 (tekort) – 1.281,62    

 

Balans 31 december 2013
Debet   Credit  
Saldo betaalrekening 1.730,89 Vooruitgeschoven posten 1.371,68
Saldo spaarrekening 4.360,76 Reserve:
    algemeen    137,97
    Kroonfonds 4.582,00
Totaal 6.091,65   6.091,65