Teksten lezingen studiemiddag Voor God spelen? 4 oktober 2019

“DE MENS IS EEN STERVELING”
Lezing door Wessel ten Boom op de studiemiddag “Voor God spelen?”,
4 oktober 2019. Klik HIER