Biografie

GIJSBERTUS HENDRICUS TER SCHEGGET
biografische schets door E.J. de Wijer

Amsterdam 24 juli 1927 – Amsterdam 9 november 2001

De theologie van Gijsbertus Hendricus (Bert) ter Schegget moet van meet af begrepen worden in het kader van zijn ouderlijk milieu. Zijn vader, de gereformeerde predikant Jan ter Schegget, behoorde tot die groep predikanten die naar aanleiding van de zogenoemde ‘kwestie Geelkerken’ in 1926 met de Gereformeerde kerken zou breken om op te gaan in de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband en in 1946 met de Hervormde Kerk te fuseren.Met het Hersteld Verband was het evenwel – volgens de met graagte gebezigde woorden van Ter Schegget – als met het samenkomen van het water van de Mainz in de Rijn: nog lange tijd blijft men dit water herkennen. Lees verder >>

Zie ook:

BERT TER SCHEGGET – DE THEOLOOG VAN HET MESSIAANSE VUUR
portret, geschreven door E.J. de Wijer, verschenen in Woord & Dienst, september 2014
Klik hieronder:
Portret in Woord&Dienst sept. 2015

Zie ook:

“DE ZACHTMOEDIGE REVOLUTIE IN DE THEOLOGIE VAN G.H. TER SCHEGGET”
(ISBN 9789052632384)
Wilken Veen (geb. 1953) volgde Ter Schegget´s publicaties al die jaren op de voet. Over een groot aantal van Ter Schegget´s boeken hield hij cursussen en leerhuizen. In deze studie probeert hij heel voorzichtig en vooral Ter Schegget zelf met veel citaten aan het woord latend een samenhang te ontdekken, die begrepen kan worden als: de theologie van Ter Schegget. Zie onder “Boeken en teksten online”.

ELFRIEDE TER SCHEGGET OVER HAAR VADER

Mijn vader, Gijsbertus Hendricus ter Schegget, roepnaam Bert, werd op 24 juli 1927 geboren in Amsterdam. Hij was de tweede zoon van Hendrica Catharina van Kampen en Jan ter Schegget, die dominee was. Later volgden er nog vier zussen en een broer.

In de jaren dertig van de vorige eeuw, bekend als de crisisjaren, woonde Bert als klein jongetje enkele jaren in het Friese Harkema Opeinde, waar zijn vader en moeder vanuit de pastorie de grote armoede, kindersterfte en het machtsmisbruik ter plaatse bestreden. Dat zowel kerkelijken als onkerkelijken op bijstand en steun konden rekenen viel in het verzuilde dorp niet in goede aarde. Trouwe kerkgangers voelden zich te kort gedaan, socialisten bracht het naar de kerk. De spanningen liepen zo hoog op dat Jan ter Schegget het moest bekopen met twee aanslagen, die hij ternauwernood overleefde.  Lees verder >>

Zie ook:

“VLOEKEN EN BIDDEN OM EEN NIEUWE AARDE. De dagen van Bert ter Schegget.”
Biografie door E.D.J. de Jongh (ISBN 9789087041939).