Jaarcijfers 2021

Financieel jaaroverzicht 2021 in €

Betaalrekening
NL69 TRIO 0338940561
Lasten/uitgaven Baten/inkomsten
Triodos kosten betalingsverkeer      150,81 Donaties       250,00
Hosting websites        96,63
Kosten bijeenkomst 12-11-2021     1.595,39 Deelnemersbijdragen
bijeenkomst 12-11-2021
     920,00
Totaal lasten / kosten     1.842,83 Totaal inkomsten      1.170,00
Resultaat betaalrekening    – 672,83

Saldo betaalrekening 01-01-2021           871,22

Saldo betaalrekening 31-12-2021           198,39

Spaarrekening
NL90 TRIO 2017575720
Kosten betalingsverkeer    24.00

Saldo spaarrekening  01-01-2021        2.906,10
Saldo spaarrekening  31-12-2021         2.882,10

Totaalsaldo per 31-12-2021          3.080,49