Inleidingen studiedag Emancipatie en bevrijdingstheologie 4 november 2014

lees verder >>Op 4 november 2014 vond de studiedag “Emancipatie en bevrijdingstheologie” plaats, georganiseerd door de G.H. ter Schegget Stichting en leerhuis Nieuwe Liefde.

Hieronder treft u aan de lezingen die gehouden werden door Wilken Veen, Evert Jan de Wijer en Alex van Heusden.

De wereld heeft recht op gemeente, maar heeft het er ook behoefte aan?
Statement van Wilken Veen tijdens de studiedag over ‘emancipatie- en bevrijdingstheologie’ in De Nieuwe Liefde of 4 november 2014

Beste mensen,

Toen ik – nu al weer meer dan zeven jaar geleden – mijn boekje over de theologie van Ter Schegget schreef, had ik ietwat gekscherend over de drie G’s in zijn oeuvre: geweten, gebed en gemeente. Over die eerste twee (geweten en gebed) valt heel wat te zeggen – wat ik ook gedaan meen te hebben – maar die laten we vanmiddag even rusten, omdat ze zogezegd ‘onproblematisch’ zijn. Niet onproblematisch in de zin, dat we precies begrijpen, wat daarmee bedoeld wordt en in het bijzonder wat Ter Schegget ermee bedoelde, maar onproblematisch in die zin, dat wat Bert erover schreef  eigenlijk vandaag de dag nog op bijna dezelfde manier geldt. Dat ligt bij de derde G., (die van gemeente) evident anders. Lees verder >>

Verhaal Ter Schegget toogdag, 4 november 2014. De Nieuwe Liefde
door Evert Jan de Wijer

Vanuit de theologie van Ter Schegget is er geen enkele behoefte om de kerk te sauveren.  Het geeft geen pas om ach en wee te roepen over haar verdwijning. Niet zozeer de samenleving seculariseert – al is dat waar – maar ook de kerk, in zoverre zij zich losmaakt uit haar verstrengeling met de macht, welbeschouwd sinds keizer Constantijn. Daar hoeft geen mens over te treuren, in die zin dat zij de gemeente brengt waar zij moet zijn, in margine, in de marge, in de kantlijn van de samenleving om vandaaruit trefzeker en kritisch deze samenleving onder de messiaanse loep te nemen. Lees verder >>

De bevrijdingstheologie van Bert ter Schegget
Nieuwe Liefde Leerhuis 4 november 2014
Alex van Heusden

 1.

De theologie van Bert ter Schegget is bij uitstek gericht op het collectief en het communale, om niet te zeggen de commune. Ter Schegget kreeg herhaaldelijk naar het hoofd geslingerd dat hij een marxist was. Daarover zei hij in een interview bij zijn afscheid als hoogleraar in 1992 (Trouw 12 september 1992):

‘Marx vraagt ons of we over het rijk Gods niet veel te verticaal denken, als over iets dat aan het eind komt als een wonderding van God, maar in de geschiedenis eigenlijk geen rol speelt. Marx vraagt ons in feite hoe eschatologie en geschiedenis zich tot elkaar verhouden.

Ten tweede heeft hij een soort atheïsme ontwikkeld waardoor je de bijbelse God als je het goed beschouwt eigenlijk béter verstaat dan wanneer je niet door dat atheïsme bent heengegaan. De kritiek van Marx is namelijk gericht tegen een voorzienige godheid, een almachtige “X”, een opiumachtige gestalte van religie waardoor mensen in feite van de eigenlijke levensstrijd, van de strijd om bevrijding worden afgehouden.’ Lees verder >>>