VERWERP DE OUDWIJFSE FABELEN: symposium over Kleijs Kroon

Na twee eerdere aankondigingen nu dan de:

UITNODIGING

om deel te nemen aan het symposium over Kleijs Kroon:

“VERWERP DE OUDWIJFSE FABELEN”

17 november 2017

14.00 – 20.00 uur

Thomaskerk

De G.H. ter Schegget Stichting en Tenach en Evangelie organiseren deze bijeenkomst, gewijd aan het denken en handelen van Kleijs Kroon, eigenzinnig theoloog die in meerdere opzichten baanbrekend is geweest, maar vooral voor het denken over kerk en Israël.

Sprekers zijn:

Jurgen van den Herik, Wout van der Spek, Annelien Kroon, Eldad Kisch en anderen. Naast informatieve lezingen wordt Kroon ook met andere middelen in beeld gebracht en wordt aandacht geschonken aan de “Kroonwebsite” en het archief van Kroon bij het HDC.

Na het middagprogramma, dat zal plaatsvinden in het Thomastheater, is er een borrel en een eenvoudige maaltijd. Tijdens het avondprogramma is meer informeel gedeelte, met ruimte voor persoonlijke herinneringen aan Kleijs Kroon.

U kunt zich aanmelden door voor 1 november te mailen naar info@ghterschegget.nl of renata.rotscheid@gmail.com. Wilt u daarbij vermelden of u wilt deelnemen aan het hele programma, inclusief de maaltijd, of alleen het middaggedeelte?

We vragen geen toegangsprijs, maar omdat onze middelen beperkt zijn en de kostprijs per persoon ongeveer € 35 zal bedragen, vragen we degenen voor wie dit niet bezwaarlijk is, dit bedrag, of meer, als (fiscaal aftrekbare) donatie te storten op de rekening van de G.H. ter Schegget Stichting NL91INGB0005112319, o.v.v.

“donatie Kroon”. Indien mogelijk eveneens voor 1 november.

Adres Thomaskerk: Prinses Irenestraat 36 (nabij Beethovenstraat en WTC)
1077 WX Amsterdam

We hopen u te ontmoeten op 17 november a.s.

www.ghterschegget.nl

www.kleijskroon.nl