GEEN PLEK OM HET HOOFD NEER TE LEGGEN: uitnodiging, programma en toelichting

26 januari 2017

Waarde vrienden en vriendinnen,

Graag nodigen wij jullie uit op onze studiemiddag op 24 februari vanaf 13.30 uur in De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102 in Amsterdam. Zoals eerder aangekondigd spreken we deze middag, onder de titel Geen plek om het hoofd neer te leggen, over het Europese vluchtelingenbeleid.

In het laatste hoofdstuk van zijn boek Volmacht in onmacht stelt Bert ter Schegget dat de ethiek van de emotie weliswaar samenbindend werkt, maar dat wij voor het vinden van “uitwegen van liefde” gevoel én verstand moeten laten spreken. Zonder de pretentie een onbetwistbaar gelijk of pasklare oplossingen te hebben, willen we tijdens de studiemiddag proberen in het doolhof van een repressief vluchtelingenbeleid uitwegen van liefde te vinden.

Drie sprekers, Martijn Stronks, Femke Kaulingfreks en Aad van Tilburg leiden het gesprek in. Wilken Veen zit de middag voor en Lena ter Schegget zorgt voor muzikale intermezzo’s. Voor meer informatie zie Programma en Toelichting hieronder.

Ter voorbereiding op de middag zit met het oog op een levendige discussie in de bijlage bij deze uitnodiging een samenvatting van het laatste hoofdstuk van Volmacht in onmacht. 

Deelname: 15 euro, 12.50 euro met stads- of studentenpas. Opgave vóór maandag 13 februari bij de G.H. ter Schegget Stichting of De Nieuwe Liefde, http://nieuweliefdeleerhuis.com/programmas/geen-plek-om-het-hoofd-neer-te-leggen.758.html  Kaartjes bij voorkeur online kopen bij De Nieuwe Liefde. Ter plaatse alléén pinnen!

PROGRAMMA

13.30 – 14.00 uur       Inloop met koffie
14.00 – 14.05 uur       Welkom
14.05 – 14.30 uur       Martijn Stronks, rechtsfilosoof
14.30 – 14.35 uur       Muzikaal intermezzo
14.35 – 15.00 uur       Femke Kaulingfreks, politiek filosofe en antropologe
15.00 – 15.05 uur       Muzikaal intermezzo
15.05 – 15.30 uur       Aad van Tilburg, emeritus-hoogleraar en lid Bonhoeffer-
werkgezelschap
15.30 – 15.35 uur       Muzikaal intermezzo
15.35 – 16.00 uur       PAUZE
16.00 – 16.50 uur      
Discussie
16.50 – 17.00 uur       Formele afsluiting
17.00 – 18.00 uur       Informeel samenzijn (consumpties op eigen rekening)

Toelichting

Wilken Veen is predikant van het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie en voorzitter van de G.H. ter Schegget Stichting.

Lena ter Schegget (artiestennaam Lena Lefringhausen) studeert viool aan het Conservatorium te Utrecht en studeerde eerder aan de conservatoria van Wenen en Freiburg. Zij is de jongste kleindochter van Bert ter Schegget.

Martijn Stronks studeerde filosofie en rechten en promoveert op 3 maart 2017 op een studie over het immigratiebeleid.

Femke Kaulingfreks is politiek filosoof en antropoloog. Zij schreef onder de titel Uncivil engagement and unruly politics een dissertatie over de gewelddadigheden door jonge adolescenten met een migratieachtergrond in achterstandswijken in Frankrijk en Nederland. In 2015 deed zij nadere studie over dit onderwerp in de Verenigde Staten. Sinds 2016 is zij verbonden aan de faculteit Anthropology and Development Studies van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Aad van Tilburg was van 1976 tot zijn emeritering in 2010 Associate Professor Marketing aan de Universiteit van Wageningen. Hij specialiseerde zich in de ethiek van het zakendoen, met name waar het de handel met ontwikkelingslanden betrof. Hij was 10 jaar lid van de Interkerkelijke Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking en is lid van het Bonhoeffer – werkgezelschap.