Bericht bijeenkomst 12 november 2021 “Beter ziek van verlangen dan gezond ten koste van de hoop”

Zoals eerder aangekondigd:

bijeenkomst G.H. ter Schegget Stichting:

Beter ziek van verlangen dan gezond ten koste van de hoop

12 november 2021

Thomaskerk Amsterdam
 Prinses Irenestraat 36, Amsterdam

Programma

13.30 u.      Zaal open

14.00 u.      Vertoning van de film: “Sorry we missed you”.

Pauze na de film rond 15.40 u.

16.00 u.      Opening tweede deel programma door Wilken Veen
Willem Schinkel inleiding en discussie
(zie de bijlage over Willem Schinkel)
17.00 u.      Pauze
Voortzetting discussie. 

18.00 u.      Tijd voor een drankje en onderling gesprek

18.30 u.      Maaltijd

19.30          Herinneringen aan Bert ter Schegget
De deelnemers worden uitgenodigd iets te vertellen over ontmoetingen
met en/of wat hij voor hen heeft betekent.

Er zal muziek zijn, uitgevoerd vanuit de Ter Schegget-familie. 

21.00 u.      Einde programma

 

Kosten en aanmelden

Deelname aan het hele programma incl. maaltijd € 25,00

Deelname aan het middagprogramma                   € 10,00

Aanmelding door overmaken van de deelnemersbijdrage op
bankrek.nr.: NL69 TRIO 0338 9405 61 t.n.v. G.H. ter Schegget Stichting

www.ghterschegget.nl

 

 

Beter ziek van verlangen dan gezond ten koste van de hoop

Dit staat (maar dan heel plechtig in het Latijn) als motto bij de opdracht aan zijn oudste dochter Marja in Het geheim van de mens, het eerste boek dat ik (w.v.) in 1972 van Bert ter Schegget kocht. Hij moet dit opgeschreven hebben indachtig Ernst Bloch (die leefde toen nog), de grote filosoof van de hoop en inspirator van Bert. In dit boek vinden we dan ook zijn eerste grote artikel over Bloch: ‘Denken met Ernst Bloch’ (pag. 109-130).

Bloch schreef als zijn magnum opus in ballingschap in New York, maar pas veel later in Duitsland uitgegeven: Das Prinzip Hoffnung. De hoop als het beginsel, dat wat mensen in beweging zet, waarvan ze dromen en waaruit ze de moed putten om door te gaan ook als alles tegen lijkt te zitten.

Op 9 november 2001 (ook 9/11, maar dan op zijn Nederlands, een gebeurtenis die hem diep raakte) overleed Bert ter Schegget, predikant in Vreeland, Curacao en Berlijn, docent aan de Sociale Academie De Horst en hoogleraar namens de Nederlands Hervormde Kerk in Leiden.

Dat is nu bijna twintig jaar geleden en het bestuur van de Ter Schegget stichting had zich voorgenomen om rond die twintigste sterfdag nog een laatste studiemiddag te organiseren gevolgd door een gezamenlijke maaltijd en feestelijk samenzijn om nog een keer herinneringen op te halen aan Bert en de tijd waarin hij met ons verkeerde en ons inspireerde.

Nadenkend over wat het thema zou kunnen zijn van deze studiemiddag kwamen we uit bij het thema van de hoop. Wat hebben we nog te hopen na de ondergang van het socialisme en de nieuwe neoliberale wind? Waar vinden we nieuwe oriëntatie? Kunnen we nog wat met Marx en de marxistische theorie, waarover Bert in 1977 zijn Kernwoorden bij Marx schreef?

We zijn blij dat Willem Schinkel (1976), docent sociologie aan de Erasmus Universiteit, zich bereid heeft verklaard, met ons in een soort workshop een middag stil te staan bij deze vragen. Na een bekroond proefschrift Aspects of Violence, schreef hij meerdere studies, waarin hij een poging deed onze gecompliceerde samenleving te analyseren. In 2007 publiceerde hij de vuistdikke studie Denken in een tijd van sociale hypochondrie, een jaar later gevolgd door een veel dunnere (en daardoor misschien ook toegankelijker) versie: De gedroomde samenleving. Hij analyseert onze samenleving niet alleen als socioloog en filosoof, maar denkt ook na over politieke consequenties van die analyse. Daarover gaat het in 2012 verschenen De nieuwe democratie. Naar andere vormen van politiek, gevolgd door Politieke Stenogrammen (2019) en, samen met Rogier van Reekum, Theorie van de Kraal (2019). In tijden van covid schreef Schinkel De Hamsteraar, kritiek van het logistiek kapitalisme (2020) en Pandemocratie (2021). Er zullen weinig mensen zijn die zo intensief en creatief nadenken over hoe het verder moet met onze samenleving. Toen ik hem voorstelde om het te hebben over de vraag, wat wij nog te hopen hebben in deze tijd, werd dat door hem onmiddellijk herkend en gaf hij aan graag te willen komen om hierover met ons van gedachten te wisselen.

.