Nieuwsbrief september 2020


NIEUWSBRIEF G.H. TER SCHEGGET STICHTING
september 2020

 

Zonder corona zou u nu een nieuwsbrief van ons hebben ontvangen met nadere mededelingen over de bijeenkomst die we hadden gepland in november van dit jaar. Deze zou gewijd zijn aan de vraag “of Marx ons nog iets te zeggen heeft over de problemen waar we thans mee geconfronteerd worden.” Wij dachten daarbij aan problemen zoals klimaatverandering, toenemende sociale en economische ongelijkheid, de migratie die daarvan het gevolg is, de steeds groter wordende kloof tussen loonafhankelijken en degenen die hun geld met kapitaal verdienen, waardoor zij steeds rijker en machtiger worden, terwijl de middenklasse verarmt, wat een bedreiging is voor de nationale en internationale stabiliteit.

Sinds deze aankondiging van december 2019 zijn de problemen er niet minder op geworden. De coronapandemie beheerst onze wereld en politiek en zet bovengenoemde problemen, en dus ook onze vraag wat de kapitalismekritiek van Marx hierover te zeggen heeft, op scherp.

Willem Schinkel, socioloog en filosoof, die zijn medewerking zal geven aan onze volgende bijeenkomst, schetst in de NRC van 20 maart 2020, de volgende situatie: “Nadat wij met zijn allen – en in het bijzonder mensen die in de zorg en het onderwijs werken – hebben moeten betalen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen nadat de banken gered moesten worden, wordt nu publiek geld gestort in bedrijven, zoals KLM, die massaal mensen ontslaan.” De condities waaronder het mogelijk is dat een gezondheidscrisis zo snel tot een massale toestroom van publiek geld aan private bedrijven leidt brengt hij onder de noemer ‘kapitalisme’.  Ook durft hij de impopulaire vraag te stellen wat te doen als de wetteloosheid van de noodtoestand lang na de crisis gevolgen blijft hebben. Er is nu geen tijd, zo stelt hij, de ethische en democratische afweging te maken hoe lang we bereid zijn het biologische leven als absoluut verheven boven het democratische leven te stellen. Maar komt die discussie straks wel alsnog, zodat we ons de volgende keer ook democratisch voorbereid weten, zo vraagt hij zich af.

Alle reden en genoeg stof dus voor een pittige discussie!

Echter, de maatregelen ter voorkoming van besmetting hebben ons doen besluiten de geplande bijeenkomst dit jaar niet door te laten gaan. Behalve dat we deze zeer serieus nemen, zou ook aan het ontmoetingskarakter van onze bijeenkomsten geen recht worden gedaan.

Daarom hebben we besloten de bijeenkomst een jaar uit te stellen. Op 9 november 2021 is het 20 jaar geleden dat Bert ter Schegget stierf. In die week, op vrijdag 12 november 2021, hebben we de volgende bijeenkomst gepland. We willen dan zowel het thema van dit jaar behandelen, als bijzondere aandacht geven aan de betekenis van de theologie van Ter Schegget voor onze tijd. De samenhang van deze twee onderwerpen zal u duidelijk zijn.

Hoewel de datum nog ver in de toekomst ligt, en we weten dat we allemaal stervelingen zijn (zoals in onze vorige bijeenkomst aan de orde kwam), hopen we u in 2021 weer te ontmoeten.
Met vriendelijk groet,
het bestuur van de G.H. ter Schegget Stichting

info@ghterschegget.nl
www.ghterschegget.nl