E I N D E J A A R S B R I E F 2 0 0 9

 Biografie G H ter Schegget De biografie nadert zijn voltooiing. Na gesprekken met verschillende uitgevers heeft het bestuur, in samenspraak met de biograaf, dr. E.D.J. de Jongh, besloten dat het boek zal uitkomen in de Passagereeks van het “Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme” van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De Passagereeks wordt uitgegeven door uitgeverij “Verloren”. In het najaar zal er een grote festiviteit zijn rond de presentatie van het eerste exemplaar van de biografie. Werktitel: Vloek en gebed om een andere aarde.

Archief  Voor ordening van het archief is inmiddels contact gelegd met de Archiefschool van de Hogeschool van Amsterdam. Onderzocht wordt of het gereed maken van het archief voor overdracht aan de Universiteitsbibliotheek van Leiden zou passen in het kader van een afstudeerproject.

Op gehoorsafstand

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij u ook over het project “Op gehoorsafstand”. Een project rondom levensvragen, die Bert ter Schegget aan het eind van zijn leven aan rand- en buitenkerkelijken voorlegde, met de bedoeling daar een boek over te schrijven. Hij was daar nog maar nauwelijks aan begonnen toen hij stierf. Het afgelopen jaar hebben Wilken Veen (Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie) en Elfriede ter Schegget (G.H. ter Schegget Stichting) geprobeerd rond de vragen van Ter Schegget gespreksgroepen te vormen. Op basis van vrije inschrijving blijkt dat een moeilijke zaak. Vermoedelijk omdat de vragen daar te indringend voor zijn en zich daarom niet lenen voor bespreking in onbekende kring. Daarom proberen zij de gespreksgroepen nu te formeren met mensen, die al op één of andere manier een binding met elkaar hebben.

Afscheid Ton van der Worp

In juli heeft het bestuur afscheid genomen van Ton van der Worp als bestuurslid van de G H ter Schegget stichting. Ton had aangegeven geen tweede termijn te ambiëren. Als oud uitgever heeft hij de stichting met veel waardevolle adviezen gediend. De inmiddels uitverkochte heruitgave van de laatste vier toespraken van Ter Schegget Over menselijkheid en vrijheid is grotendeels aan zijn inzet en inbreng te danken. Ook ontving hij het bestuur telkens met grote gastvrijheid in zijn huis in Baarn om er te vergaderen. Wij zijn nu op zoek naar een nieuw bestuurslid, mede op advies van Ton bij voorkeur een jonge theoloog (m/v, maar bij voorkeur vrouw) met affiniteit voor de theologie van Ter Schegget. Wij hopen binnenkort dit nieuwe bestuurslid aan u te kunnen voorstellen.

Tot slot wensen wij u

GOEDE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

 

Herman Noordegraaf, voorzitter

Jaap Jonker, secretaris

Bert de Groot, penningmeester

Elfriede ter Schegget, bestuurslid

Geef een reactie